วิทยาศาสตร์การกีฬา

วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ Sports Science สำคัญอย่างไรในวงการกีฬาไทย

วิทยาศาสตร์การกีฬา

ความขยันหมั่นฝึกซ้อมของเหล่านักกีฬาเป็นสิ่งที่สำคัญ พร้อมกับความมุ่งมั่นที่ทำให้นักกีฬาไทยสามารถคว้าชัยชนะมาได้ แต่ชัยชนะของเหล่านักกีฬาก็ไม่ได้มาจากการฝึกซ้อมอย่างหนักเพียงอย่างเดียว “วิทยาศาสตร์การกีฬา” หรือ Sports Science ก็มีความจำเป็นที่ช่วยเป็นกลไกเพื่อปูทางให้นักกีฬาไปสู่ชัยชนะได้เช่นกัน เพราะวิทยาศาสตร์การกีฬาได้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ สรีวิทยาการกีฬา ชีวกลศาสตร์การกีฬา โภชนาการการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา รวมไปถึงเวชศาสตร์การกีฬา ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้เป็นองค์ประกอบของที่สำคัญของวิทยาศาสตร์การกีฬาที่จะช่วยให้นักกีฬามีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้นและพร้อมก้าวเข้าสู่สนามแข่งขันทุกเมื่อ

วิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ Sports Science ในประเทศไทย

มีต้นกำเนิดเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2435 เมื่อครั้งที่เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีเดินทางกลับจากการศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ โดยได้มีการบรรยายในหัวข้อเรื่องการออกกำลังกายในโรงเรียนฝึกหัดครู และในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับวงการกีฬาของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการยกระดับเป็นกีฬาอาชีพมากขึ้นทั้งกีฬาประเภทเดี่ยวและประเภททีม ซึ่งก่อนที่จะทำการลงแข่งขัน นักกีฬาจำเป็นจะต้องมีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพราะเป้าหมายของเป็นนักกีฬาอาชีพ สิ่งสำคัญ คือ ชัยชนะในการแข่งขันที่จะส่งผลต่อหน้าที่การงานทางด้านนักกีฬา หรือการมีชื่อติดอันดับวางมือในประเภทกีฬาต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและระดับเวทีโลก

นักกีฬาและผู้ฝึกสอน จึงจำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มากขึ้น เพื่อนำมาปรับใช้และเข้ามามีส่วนร่วมสำคัญต่อการพัฒนาทักษะทางกีฬาในแต่ละประเภท อีกทั้งยังเป็นการดูแลสุขภาพร่างกายของนักกีฬาให้แข็งแรงอยู่เสมอ และไม่ให้เกิดความทรุดโทรมหรือบาดเจ็บหนักตามจุดต่าง ๆ ของร่างกาย ตัวอย่างเช่น นักกีฬาวอลเลย์บอลในไทย มีชื่อเสียงและโด่งดังในระดับสากล และเป็นหนึ่งในประเภทกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ทางผู้ฝึกสอนและทีมงานดูแลนักกีฬาต่างนำวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยในการจัดตารางฝึก ตารางการทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการสำหรับนักกีฬาในประเภทนี้โดยเฉพาะ การฝึกอบรมองค์ความรู้เรื่องทักษะกีฬา ร่างกาย การสร้างแรงจูงใจ รวมไปถึงการจัดตารางการพักผ่อนที่ดีให้กับนักกีฬาด้วย สิ่งเหล่านี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะจะช่วยให้นักกีฬาได้รับการฝึกอย่างมีคุณภาพจนกลายเป็นนักกีฬาที่มีความแข็งแกร่ง มีลีลาการเล่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว หรือสามารถหาจุดแข็งให้กับตนเองและมีตำแหน่งการเล่นที่เหมาะกับความสามารถ ส่งผลทำให้ประสบความสำเร็จและมีผลงานสู่สายตาในระดับโลก จนคว้ารางวัลจากการแข่งขันในรายการต่าง ๆ กลับมามากมาย

ในวงการกีฬาของประเทศไทย จึงได้มีการนำวิทยาศาสตร์การกีฬามาปรับหลักสูตรใหม่อย่างสม่ำเสมอ โดยพัฒนาโปรแกรมการใช้งานควบคู่ไปกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมไปถึงการใช้ซอฟต์แวร์และ gadgets เข้ามาร่วมในการพัฒนานักกีฬาอีกด้วย เพื่อผลลัพธ์ศักยภาพที่ดีของนักกีฬาและเตรียมความพร้อมสำหรับทุกเวทีการแข่งขัน แต่ทั้งนี้ โค้ชหรือผู้ฝึกสอนจำเป็นต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างเข้มข้น จะได้มีความรู้และความสามารถมากพอที่จะมาช่วยเหล่านักกีฬาที่เป็นกำลังสำคัญดั่งทหารที่ต้องเตรียมความพร้อมสู่สนามรบ จำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบทั้งความรู้ ความสามารถ ร่างกายและจิตใจเช่นเดียวกัน สามารถรับมือนักกีฬาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นการ Training นักกีฬา การดูแลอาการบาดเจ็บและการรักษา รวมถึงวิเคราะห์รูปแบบการฝึกซ้อมให้มีประสิทธิภาพ

นอกจากการพัฒนาความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้ว การเตรียมความพร้อมและความปลอดภัยในเรื่องของสถานที่ฝึกซ้อม อุปกรณ์การออกกำลังกาย และที่พักนักกีฬา ก็จำเป็นต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การกีฬามาช่วยเช่นเดียวกัน เพื่อให้การนำสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถปลดปล่อยศักยภาพของนักกีฬาให้ไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพได้

บทความจาก BEOGAMING

นำเสนอ BEO998

1,226 comments